• امروز شنبه, 18 آذر 1402 - Sat 12 09 2023
 • اشخاص حقیقی

  واحدهای صنفی که در رسته های مذکور فعالیت مینمایند با در دست داشتن مدارک لازم جهت تشکیل پرونده به اتحادیه مراجعه نمایند

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی:

  1. اصل و کپی مدارک ملک برای مستاجرین اجاره نامه مشاوراملاکی با کد رهگیری
  2. اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه (2برگ)
  3. اصل و کپی پایان خدمت(2برگ)
  4. اصل و کپی مدرک تحصیلی
  5. اصل و کپی مهارت فنی
  6. اصل و کپی کارت ملی(2برگ)
  7. 15 قطعه عکس
  8. شماره تماس
  9. کپی فیش تلفن و برق

  بعد از تشکیل پرونده و ثبت در دبیرخانه اتحادیه بازدید واحد صنفی توسط بازرس اتحادیه انجام میگیرد و با تایید بازرسی توسط هیات مدیره مراحل صدور استعلامها انجام و بعد از پاسخ استعلامها تکمیل شناسنامه پرونده و موافقت هیات مدیره پروانه در رسته مربوطه صادر میگردد.