• امروز شنبه, 18 آذر 1402 - Sat 12 09 2023
  • مطالب

    انتخاب صنف نمونه اتحادیه فلزتراش و ماشین ساز به مناسبت روز اصناف جناب آقای اصغر تکمار مدیریت شرکت تکوین صنعت افرا